Zmluvy 2020

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby - Miroslav Srogončík (12.02.2020)
 
Dohoda o prechode vlastníctva nehnuteľných vecí Okresný úrad Trenčín (28.01.2020)
 
Zmluva o periodickej odbornej kontrole zariadení-Servisná zmluva Kamerový systém STOP LUP, s.r.o. (17.01.2020)
 
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-Kultúrny dom (17.01.2020)