Rozpočet a hospodárenie obce

 
 
Záverečný účet za rok 2023 
 
Viacročný rozpočet 2021-2026 Schválený 
 
Rozpočet 2024 Schválený
 
Viacročný rozpočet 2021-2026 Návrh
 
Rozpočet 2024 Návrh
 
Záverečný účet za rok 2022 
 
Rozpočet 2022 Návrh úprav k 31.12.2022
 
Viacročný rozpočet 2020-2025 Schválený
 
Rozpočet 2023 Schválený
 
Viacročný rozpočet 2020-2025 Návrh
 
Rozpočet 2023 Návrh
 
Záverečný účet za rok 2021 
 
Rozpočet 2022 Schválený
 
Viacročný rozpočet 2019-2024 Schválený
 
 
Rozpočet 2022 Návrh
 
Záverečný účet za rok 2020 
 
Viacročný rozpočet 2018-2023 Schválený
 
Rozpočet 2021 Schválený
 
Viacročný rozpočet 2018-2023 Návrh
 
Rozpočet 2021 Návrh
 
Záverečný účet za rok 2019
 
Viacročný rozpočet 2017-2022
 
Rozpočet 2020
 
Záverečný účet Obce Častkovce za rok 2018
Záverečný účet 2018.pdf (579849)

Viacročný rozpočet 2016-2021.
VIACROČNÝ rozpočet 2016-2021 Schválený.pdf (423151)

Rozpočet 2019
Rozpočet 2019 Schválený.pdf (463948)

Záverečný účet za rok 2017
Záverečný_účet_obce_za_rok_2017.pdf (519560)

Viacročný rozpočet 2015-2020
Schválený VIACROČNÝ rozpočet 2015-2020.pdf (424513)

Rozpočet 2018
Rozpočet 2018 Schválený.pdf (466723)

Individuálna vyročná správa za rok 2016
Individualna výročná správa 2016.pdf (8092474)

Záverečný účet obce Častkovce za rok 2016

Záverečný_účet_obce_za_rok_2016.pdf (521235)

Viacročný rozpočet 2014-2019
Viacročný rozpočet.pdf (393604)

Rozpočet 2017
Rozpočet 2017.pdf (381086)

Viacročný rozpočet 2013-2018
 
rozpočet 2016
 
rozpočet 2015
 
viacročný rozpočet