Zmluvy 2024

 
Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta Častkovce Jarolím Toráč (13.06.2024)
 
Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta Častkovce Stanislav Gála (13.06.2024)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Anna Slimáková (13.6.2024)
 
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme č. 01565/2024-PKZO-K40012/24.00 (11.06.2024)
 
Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (29.05.2024)
 
Zmluva o zriadení vecného bremena č.01759/2024-PKZO-B40233/24.00 (21.05.2024)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Anna Barančíková (20.05.2024)
 
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera (1.3.2024)
 
Darovacia zmluva Združenie zrakovo znevýhodnených (29.02.2024)
 
Kúpna zmluva JAMP, s.r.o. (12.02.2024)
 
Zmluva o poskytovaní konzulatačných a poradenských služieb (05.02.2024)
 
Zmluva o prevod vlastníckeho práva KOPEC 1 s.r.o. (01.02.2024)
 
Dohoda o poskytnutí dotácie OK Častkovce (01.02.2024)
 
Dodatok č.3 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s., organizačná zložka (09.01.2024)
 
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Častkovce Jozefína Zahradníková (08.01.2024)
 
Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena V02/2023 Vladislav Žák (03.01.2024)
 
Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena V01/2023 Ing. Miloslav Mihálik (03.01.2024)
 
Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena V04/2023 MAKIPA s.r.o. (02.01.2024)
 
Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena V05/2023 Ing. Miloslav Mihálik (02.01.2024)
 
Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena V03/2023 Stanislava Tuschelová (02.01.2024)
 
Dodatok č.1 k Dohode o zriadení vecného bremena K03/2023 Vladislav Žák (02.01.2024)