Hody 2015

25.09.2015 11:21

„Hody v Častkovciach sú pre nás, občanov tejto malebnej dedinky, srdcovou záležitosťou a sú najväčším a najobľúbenejším kultúrnym podujatím.“

Ich tradičnou súčasťou sú koncerty, športové turnaje, slávnostná omša a pre radosť detí - kolotoče.  Pri tejto príležitosti sa  stretávajú rodiny, ale i priatelia a mnohí významní hostia.

 

Tento rok hody prebiehali v dňoch 19. a 20. septembra a boli opäť výnimočné. Výnimočnými sa stali slávnostným krstom prvej Monografie o obci Častkovce. Prvú publikáciu takéhoto druhu pokrstil najvzácnejší hosť -  predseda vlády SR Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. 25. ročnou oskorušovicou, ktorú venoval zástupca starostu obce Peťo Žinčík. Dielo vyšlo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej zrode. Ďalšou milou akciou počas hodových dní bola kolaudácia obecnej tržnice a detského ihriska pri Obecnom úrade. Pásku slávnostne prestrihol za prítomnosti milých hostí, poslanca NR SR PaedDr. Pavla Gogu, podpredsedu TSK  a  primátora  Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozefa Trstenského, primátora mesta Považská Bystrica  Doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. a mnohých ďalších významných hostí a občanov našej obce, predseda vlády SR Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. spolu s naším pánom starostom Mgr. Dušanom Bublavým.      

 

Počas hodovej soboty nám  vyhrávala skupina Borovienka a v odpoludňajších hodinách sa už parkom niesli pre desiatky návštevníkov známe melódie slovenských skupín – Gladiátor, Coverage, Fuera Fondo, AC/DC, Polemic a IMT SMILE.  Hodová nedeľa sa niesla v ľudovom tóne a v oddychovej zóne obecného parku sa predstavila cimbalová hudba Polun a ľudová tanečná skupina Kasanka.

 

Športoví fanúšikovia sa zabavili počas futbalových zápasov –  priateľské  futbalové stretnutie Starí páni Častkovce proti Starým pánom Čachtice, v nedeľu dopoludnia hrali naši mladší žiaci Častkovce proti žiakom zo Záblatia a popoludní prebiehal majstrovský futbalový zápas IV. ligy Severozápad OK Častkovce  proti futbalistom z Jaslovských Bohuníc.   

 

Veríme, že počas hodových dní sa všetci občania našej malebnej dedinky Častkovce spolu so svojimi rodinami a priateľmi zabavili, oddýchli a vychutnali  nádhernú atmosféru hodových slávností.