Stretnutie dôchodcov 2012

24.10.2012 07:50

Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším sa konalo dňa 10.10.2012 v našej obci stretnutie dôchodcov. Starosta obce Bc. Dušan Bublavý slávnostne privítal seniarov svojím príhovorom, z ktorého vyberáme aspoň pár milých slov: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Aké je jednoduché a ťažké zároveň. Ďakovať za každý deň, ktorý príde, bez výhrad, bez otázok. Preto dovoľte aj mne poďakovať Vám a organizácii Jednote dôchodcov za všetko, čo ste pre obec a spoločnosť vykonali. Milí naši seniori, prajem Vám v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva ale aj v mene všetkých občanov obce Častkovce, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života."