Bytová výstavba v obci

18.03.2014 13:34

S myšlienkou výstavby nájomných bytov sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo už dlhšiu dobu. Najväčším problémom pri rozhodovaní o výstavbe bol nedostatok finančných prostriedkov v obecnom rozpočte. Nakoniec sa finančné prostriedky podarilo získať a začala sa v roku 2008 v Častkovciach rozvíjať výstavba nájomných bytov, ktorá začala nad Obecným úradom a pokračovala až v bytovej zástavbe na hlavnej ulici. Prvá a druhá bytovka bola dokončená v roku 2009, kde sa usídlilo veľa nielen mladých rodín s deťmi, ale i ľudí, ktorí potrebovali pomoc a našli si v našej obci svoj nový domov. Vo výstavbe sa pokračovalo ďalšími dvoma bytovkami, ktoré boli skolaudované v roku 2010. O rok na to sa skolaudovala ďalšia, v poradí piata bytovka. Zatiaľ posledná bytovka sa dokončila na začiatku roka 2014.