Odovzdávanie obecných bytov

Dňa 31.01.2014 sa v našej obci uskutočnilo ďalšie odovzdávanie 26 nájomných obecných bytov.