Mikuláš 2013

09.01.2014 12:26

Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom.

Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel z neba stráž.

Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé majú očká.

Dobrý strýčku Mikuláš pre všetkých dosť darov máš ?

Nemožno zabudnúť na náš pekný zvyk obdarúvať deti na sviatok sv. Mikuláša, ktorý v advente pripadá na 6 decembra.  Preto sme i tento rok v našej obci privítali vzácneho hosťa, ktorý počas svojej dlhej púte prišiel pozdraviť aj naše Častkovské deti. Týmto vzácnym hosťom bol Svätý Mikuláš, ktorý pricestoval v sprievode svojich pomocníkov anjela a čerta. Atmosféra po príchode Mikuláša bola výborná a v očiach detí sme vyčítali radosť i strach.  V krátkom kultúrnom pásme sa predstavili so svojím vystúpením  deti z Materskej a Základnej školy, pod vedením svojich triednych učiteliek, kde ukázali svoje tanečné a básnické schopnosti. Po krátkom kultúrnom programe sa všetky detičky tešili zo sladkej odmeny a veľmi spontánne sa začali zabávať na tanečnom parkete. Počas zábavy stihol Mikuláš  s anjelom a čertom množstvo fotografii, pretože každé dieťa túži mať fotografiu s Mikulášom!

Myslíme si, že všetci boli spokojní a budúci rok sa znova stretneme na tomto milom podujatí.

POĎAKOVANIE

Ďakujem Ti Mikuláš, za tie krásne chvíle,

za darčeky od Teba, za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas,

príď Mikuláš medzi nás.