Stretnutie dôchodcov 2016

25.10.2016 10:46

V pondelok 17. októbra 2016 v miestnom kulúrnom dome obec Častkovce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovala stretnutie dôchodcov. Október-Mesiac úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa zastavíme, zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Pripomenieme, že na seniorov obec nezabúda, že si vážime prácu, ktorú vykonali. Na stretnutie bolo pozvaných 209 dôchodcov. Po príhovore starostu obce Mgr. Dušana Bublavého a dôstojného pána Mgr. Štefana Šoku, správcu Farského úradu Podolie, svojimi tancami, piesňami a básničkami spestrili atmosféru žiaci Základnej školy s materskou školou Častkovce. Následne do tanca zahrala hudobná skupina M plus M z Považian. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a na záver dostal každý dôchodca malú pozornosť. Keďže i slovo dokáže príjemne pohľadiť, vyslovujeme seniorom veľké ĎAKUJEM za ich celoživotnú prácu.