Novinky

Výberové konanie na projekčné práce

Obec Častkovce vyhlásila výberové konanie na predloženie cenovej ponuky na projekt pre územné rozhodnutie pre stavbu "Technická infraštruktúra pre stavu "Lokalita A"-2. etapa".  Ďalšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade.

Deň Matiek 13.05.2012

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Deti v škôlkach a školách tvoria maličké...

Naši jubilanti

V priebehu roka sa dožijú krásneho jubilea naši spoluobčania. Túto životnú udalosť prežívame spolu s nimi. "Sú to krásne skutočné chvíľe keď človek príde za človekom s jedným želaním vysloviť mu z hĺbky srdca poďakovanie za plodne prežitý život. Pri tejto príležitosti vedenie obce praje...

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí 06.02.2012 V pondelok 06.02.2012 sa v Kultúrnom dome Častkovce konala slávnosť „Uvítanie detí do života“.  S novonarodenými deťmi – novými občanmi obce Častkovce, ich rodičmi  sa stretol starosta obce Bc. Dušan Bublavý. Spoločne sa potešili z príchodu na...

Mikuláš 2011

Dňa 4.12.2011 sme ako tradične v našom kultúrnom dome privítali spolu s našimi deťmi a rodičmi našej obce Mikuláša a čerta. Deti z Materskej a Základnej školy si pre nich pripravili krátky program, v ktorom ukáyali svoje tanečné a básnické schopnosti.

Stretnutie dôchodcov 05.10.2011

Aj tento rok obec Častkovce pripravila pre našich starších spoluobčanov stretnutie, ktoré spríjemnili svojim vystúpením deti zo Základnej školy a bohatý program plný hudby a spevu si pripravili aj talentovaní Seniori.  

Slávnostné odovzdanie 26 obecných bytov

Dňa 17.09.2011 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdanie 26 obecných bytov. Pri tejto príležitosti nás svojou návštevou poctil podpredseda NR SR doc. JUDr. Róbert Fico, CSc a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška.

Deň matiek 08.05.2011

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Deti v škôlkach a školách tvoria maličké ...

Jednota dôchodcov

Pravidelne sa naši dôchodci stretávajú v priestoroch, ktoré majú vyhradené pre svoje účely. Zúčastňujú sa rôznych spoločenských podujatí, ktoré sami organizujú. Jednou z takýchto akcií bola aj oslava životných jubilejí svojich členov. 11J.JPG (115,2 kB) 12J.JPG (97,9 kB) 13J.JPG (101,7 kB) 1J.JPG...

Naši jubilanti

V priebehu roka sa dožijú krásneho jubilea naši spoluobčania. Túto životnú udalosť prežívame spolu s nimi. "Sú to krásne skutočné chvíľe keď človek príde za človekom s jedným želaním vysloviť mu z hĺbky srdca poďakovanie za plodne prežitý život. Pri tejto príležitosti vedenie obce praje jubilantom...

Tradičné stavanie 1. mája

V našej obci Častkovce sa každoročne stavia 1. máj. Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Tento symbol zdobí aj našu malú...

Odovzdávanie sociálnych bytov

Dňa 16.11.2010 obec Častkovce odovzdala II. etapu sociálnych nájomných bytov. Bytové domy sú 11 b.j. a 14 b.j. V bytovke sa nachádzajú 1-izbové, 2-izbové a 3-ibové byty. Bývanie bolo umožnené mladým rodinám s deťmi. DSCF1582.JPG (494,5 kB) DSCF1585.JPG (590,1 kB) DSCF1590.JPG (545,5...

Slávnosť uvítania detí do života

Jednou z akcií, ktoré sa konajú v našej obci je aj Uvítanie detí do života. Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi. Pán starosta poprial deťom a ich rodičom všetko len to najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Rodičia sa zapísali do Pamätnej...

Rekonštrukcia obecných ciest

Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov bola realizovaná v máji v roku 2010. Stavebné práce vykonali Cesty Nitra, a.s. Trenčín. Projekt bol realizovaný v rámci "Programu rozvoja vidieka SR".