Novinky

Hody Častkovce - program

10.09.2012 18:29

620. výročie obce a hodové dni

17.08.2012 12:55

Výberové konanie na riaditeľku školy

14.08.2012 12:44
Riaditeľka školy.pdf (118,4 kB)

Výberové konanie

24.07.2012 10:21
Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce zastúpená starostom Bc. Dušanom Bublavým   vyhlasuje v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce“   VÝBEROVÉ KONANIE   o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj...

Výberové konanie na projekčné práce

15.06.2012 12:59
Obec Častkovce vyhlásila výberové konanie na predloženie cenovej ponuky na projekt pre územné rozhodnutie pre stavbu "Technická infraštruktúra pre stavu "Lokalita A"-2. etapa".  Ďalšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Častkovce

01.06.2012 07:53
Verejné osvetlenie.pdf (48428)

Deň Matiek 13.05.2012

29.05.2012 08:51
Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Deti v škôlkach a školách tvoria maličké...

Naši jubilanti

14.03.2012 09:55
V priebehu roka sa dožijú krásneho jubilea naši spoluobčania. Túto životnú udalosť prežívame spolu s nimi. "Sú to krásne skutočné chvíľe keď človek príde za človekom s jedným želaním vysloviť mu z hĺbky srdca poďakovanie za plodne prežitý život. Pri tejto príležitosti vedenie obce praje...

Projekt- Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Častkovce

08.03.2012 11:47
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Častkovce.pdf (64,4 kB)

Uvítanie detí do života

22.02.2012 09:50
Uvítanie detí 06.02.2012 V pondelok 06.02.2012 sa v Kultúrnom dome Častkovce konala slávnosť „Uvítanie detí do života“.  S novonarodenými deťmi – novými občanmi obce Častkovce, ich rodičmi  sa stretol starosta obce Bc. Dušan Bublavý. Spoločne sa potešili z príchodu na...

Výberové konanie

10.01.2012 09:50
Výberové konanie.pdf (125,6 kB)

Mikuláš 2011

29.12.2011 10:45
Dňa 4.12.2011 sme ako tradične v našom kultúrnom dome privítali spolu s našimi deťmi a rodičmi našej obce Mikuláša a čerta. Deti z Materskej a Základnej školy si pre nich pripravili krátky program, v ktorom ukáyali svoje tanečné a básnické schopnosti.

Stretnutie dôchodcov 05.10.2011

21.10.2011 08:44
Aj tento rok obec Častkovce pripravila pre našich starších spoluobčanov stretnutie, ktoré spríjemnili svojim vystúpením deti zo Základnej školy a bohatý program plný hudby a spevu si pripravili aj talentovaní Seniori.  

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky

21.10.2011 08:04
vyberove konanie na vymenovanie riaditelky.pdf (124 kB)

Slávnostné odovzdanie 26 obecných bytov

20.10.2011 09:43
Dňa 17.09.2011 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdanie 26 obecných bytov. Pri tejto príležitosti nás svojou návštevou poctil podpredseda NR SR doc. JUDr. Róbert Fico, CSc a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška.

Deň matiek 08.05.2011

09.05.2011 08:20
Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Deti v škôlkach a školách tvoria maličké ...

Jednota dôchodcov

29.04.2011 09:46
Pravidelne sa naši dôchodci stretávajú v priestoroch, ktoré majú vyhradené pre svoje účely. Zúčastňujú sa rôznych spoločenských podujatí, ktoré sami organizujú. Jednou z takýchto akcií bola aj oslava životných jubilejí svojich členov. 11J.JPG (115,2 kB) 12J.JPG (97,9 kB) 13J.JPG (101,7 kB) 1J.JPG...

Naši jubilanti

29.04.2011 09:23
V priebehu roka sa dožijú krásneho jubilea naši spoluobčania. Túto životnú udalosť prežívame spolu s nimi. "Sú to krásne skutočné chvíľe keď človek príde za človekom s jedným želaním vysloviť mu z hĺbky srdca poďakovanie za plodne prežitý život. Pri tejto príležitosti vedenie obce praje jubilantom...

Tradičné stavanie 1. mája

28.04.2011 14:16
V našej obci Častkovce sa každoročne stavia 1. máj. Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Tento symbol zdobí aj našu malú...

Odovzdávanie sociálnych bytov

29.03.2011 12:41
Dňa 16.11.2010 obec Častkovce odovzdala II. etapu sociálnych nájomných bytov. Bytové domy sú 11 b.j. a 14 b.j. V bytovke sa nachádzajú 1-izbové, 2-izbové a 3-ibové byty. Bývanie bolo umožnené mladým rodinám s deťmi. DSCF1582.JPG (494,5 kB) DSCF1585.JPG (590,1 kB) DSCF1590.JPG (545,5...

Slávnosť uvítania detí do života

22.03.2011 10:54
Jednou z akcií, ktoré sa konajú v našej obci je aj Uvítanie detí do života. Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi. Pán starosta poprial deťom a ich rodičom všetko len to najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Rodičia sa zapísali do Pamätnej...

Rekonštrukcia obecných ciest

21.03.2011 00:21
Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov bola realizovaná v máji v roku 2010. Stavebné práce vykonali Cesty Nitra, a.s. Trenčín. Projekt bol realizovaný v rámci "Programu rozvoja vidieka SR".

Webová prezentácia bola spustená

19.03.2010 08:19
 Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Tešíme sa na vaše názory a príspevky.
Záznamy: 51 - 73 zo 73
<< 1 | 2