Jednota dôchodcov

Pravidelne sa naši dôchodci stretávajú v priestoroch, ktoré majú vyhradené pre svoje účely. Zúčastňujú sa rôznych spoločenských podujatí, ktoré sami organizujú. Jednou z takýchto akcií bola aj oslava životných jubilejí svojich členov.


11J.JPG (115,2 kB)
12J.JPG (97,9 kB)
13J.JPG (101,7 kB)
1J.JPG (86,1 kB)
2J.JPG (103,5 kB)
3J.JPG (93,4 kB)
4J.JPG (94,6 kB)
5J.JPG (122,5 kB)
6J.JPG (111 kB)
7J.JPG (90,3 kB)
8J.JPG (99,8 kB)
9J.JPG (106,9 kB)
10J.JPG (114,7 kB)