Rekonštrukcia obecných ciest

Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov bola realizovaná v máji v roku 2010. Stavebné práce vykonali Cesty Nitra, a.s. Trenčín. Projekt bol realizovaný v rámci "Programu rozvoja vidieka SR".