Naši jubilanti

V priebehu roka sa dožijú krásneho jubilea naši spoluobčania. Túto životnú udalosť prežívame spolu s nimi.

"Sú to krásne skutočné chvíľe keď človek príde za človekom s jedným želaním vysloviť mu z hĺbky srdca poďakovanie za plodne prežitý život. Pri tejto príležitosti vedenie obce praje jubilantom veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu svojej rodiny."