Deň Matiek 13.05.2012

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul. Deti v škôlkach a školách tvoria maličké darčeky pre svoje mamičky, chystajú besiedky, na ktorých recitujú o matkách básničky a pesničky. A my dospelí by sme mohli svoje mamy potešiť aspoň kvetom a teplým slovíčkom “ďakujem”, tak ako sa spieva v jednej pesničke:
“Ďakujem ti mama za nežnosť a za lásku,
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.”

Medzinárodný deň matiek sme oslávili aj v našej obci v kultúrnom dome. Na úvod sa prihovoril mamičkám, babičkám starosta obce a deti z Materskej a Základnej školy vystúpili bohatým programom.