Stretnutie dôchodcov 2017

06.11.2017 00:00

Tak ako každý rok, aj v tomto jesennom období, pri príležitosti vzdania úcty k starším obec Častkovce pod vedením starostu obce Mgr. Dušana Bublavého zorganizovala v miestnom kultúrnom dome v pondelok 23.10.2017 stretnutie dôchodcov. Staroba neznamená koniec životnej etapy. Môže byť prospešná aj pre šikoré okolie. Svedčí o tom aj práca našich dôchodcov, ktorým to zdravotný stav ešte dovoľuje. I činnosť Jednoty dôchodcov v Častkovciach nám dokazuje, že život v dôchodkovom veku sa dá prežiť aktívne a produktívne. Po príhovore starostu obce a dôstojného pána Mgr. Štefana Šoku, správcu Farského úradu Podolie, spestrili atmosféru svojím vystúpením žiaci ZŠ s MŠ Častkovce. Ako už býva zvykom pre prítomných bolo pripravený hudobný program, občerstvenie a na záver si každý pozvaný dôchodca odniesol domov malú pozornosť.