Ocenenie žiakov ZŠ s MŠ Častkovce

23.06.2017 12:25

V školskom roku 2016/2017 sa žiaci základnej školy v Častkovciach zúčastnili matematickej súťaže a literárnej súťaže a nesklamali . Nielenže sa umiestnili na pekných miestach, reprezentovali školu, ale tiež šíria chýr o škole ďalej a samozrejme meno rodnej obce Častkovce. Starosta obce Mgr. Dušan Bublavý vyslovil týmto šikovným žiakom dnes svoje úprimné poďakovanie, odovzdal im diplomy a malú sladkú odmenu k tomu.

V marci sa uskutočnila matematická súťaž KLOKAN, ktorej organizátorom je nezisková organizácia Talentída. Naši žiaci sa umiestnili takto:

1. ročník: Radka Durcová

2. ročník: Juraj Latta, Simona Blahová, Timea Čavojská

3. ročník: Karin Vrábliková, Simona Palkechová

4. ročník: Damián Ondrejka, Saša Augustínová, Katarína Slížová, Pater Pohl

Medzi úspešných riešiteľov matematickej súťaže Maksík, ktorej organizátorom je nezisková organizácia Talentída, patria:

2. ročník: Juraj Latta

3. ročník Alexandra Dendisová, Karin Vrábliková, Sára Žáková, Simona Palkechová

4. ročník: Katarína Slížová, Peter Pohl, Saša Augustínová, Damián Ondrejka

V januári 2017 sa uskutočnila literárna súťaž pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky A. Kisku pod názvom Ľudské práva očami detí. Tejto súťaže sa zúčastnili:

Alexandra Dendisová-3.ročník a Tímea Kapcová-4. ročník

Počas celého roka sa naša škola zúčastňovala i iných súťaží a projektov, úspech sme dosiahli i v súťaži Domestos za lepšie toalety, kde sme získali vedľajšiu cenu poukážku na nákup produktov Domestos. Súťaž trvala od septembra 2016 do decembra 2016.

Tento rok bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a žiaci našej školy sa zapojili i do tohto projektu a čítala celá škola. Súťaž mala názov Čitateľský oriešok. V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme sa zapojili i do projektu Záložka, ktorú organizovala Slovenská národná knižnica.

A apríli 2017 sa uskutočnila výtvarná súťaž Maľované vajíčko, kde našu školu reprezentovali a vyhrali: Saša Augustínová a Katarína Slížová-4. ročník.