Ocenenie úspešných žiakov za školský rok 2013/2014

27.06.2014 08:06

Koniec školského roka  súvisí s ocenením úspešných žiakov našej školy. Pán  starosta Mgr. Dušan Bublavý prijal na Obecnom úrade pani riaditeľku školy Mgr. Lenku Mrázikovú , úspešných žiakov a ocenil ich za to, že svojim umom, talentom a telesnou zdatnosťou reprezentujú školu a obec. Na pamiatku im odovzdal diplomy s ocenením, drobné darčky, zaprial veľa štúdijných úspechov, príjemné prežitie prázdnin, načerpanie nových síl a úspešný štart do nového školského roka.

V školskom roku 2013/2014 sa žiaci základnej školy v Častkovciach zúčastnili matematickej, recitačnej, výtvarnej a cudzojazyčnej súťaže a nesklamali. Nielenže sa umiestnili na pekných popredných miestach, ale taktiež zviditeľnili meno školy a samozrejme meno rodnej obce Častkovce.

Medzi úspešných riešiteľov matematickej súťaže Maksík patria Martinka Líšková a Marián Toráč- 2. ročník, Viktória Farýová a Adam Dragoun- 3. ročník a Adelka Čechvalová.

V recitačnej súťaži nás reprezentovala Martinka Líšková, ktorá sa umiestnila na 5. mieste v obvodnom kole.

V recitačnej súťaži v anglickom jazyku Jazykový kvet nás reprezentovala Adelka Čechvalová a Peťka Sedláčeková.

V krajskom kole Trenčín sa Adelka Čechvalová umietnila na 2. mieste a Peťka Sedláčeková na 1. mieste, ktorá postúpila do celoslovenského kola do Nitry, kde skončila na 5. mieste.

V apríli Základná škola v Mníchovej Lehote organizovala regionálnu súťaž Maľované vajíčko, v ktorej nás reprezentovali Adelka Čechvalová a Peťka Sedláčeková a umiestnili sa na 4. mieste.