Odovzdávanie obecných bytov

03.05.2016 11:09

V našej obci sa uskutočnilo ďalšie odovzdávanie 24 nájomných obecných bytov

                                             k 01.05.2016.