Stretnutie dôchodcov 2015

14.10.2015 00:00

Október - Mesiac úcty k starším je obdobím, v ktorom sa zastavíme,  zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Na seniorov naša obec nezabúda, váži si ich prácu, ktorú vykonali a aj keď sú už na zaslúženom  odpočinku, predsa naďalej pomáhajú a mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci. Stále sú plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce  roky. 
 

14. októbra 2015 Obecný úrad Častkovce pri tejto príležitosti zorganizoval stretnutie našich najstarších obyvateľov-  dôchodcov. Stretnutie sa začalo o 15.00 hodine vo veľmi milej a veselej atmosfére v Kultúrnom dome. V príhovore starostu obce sa všetkým zúčastneným poďakoval a zaspomínal na tých, ktorí sa žiaľ už v tento rok zúčastniť nemohli. Nasledoval slávnostný prípitok a hneď po ňom vystúpenie našich najmladších spoluobčanov- detičiek zo ZŠ s MŠ, program pokračoval detskou hudobnou skupinou Dohňanka. Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie, nechýbal ani pohár dobrého vínka. Obec Častkovce a sponzori tohto stretnutia si prítomných uctili milými darčekmi.