Mikuláš 2014

09.01.2015 07:49

Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom.

Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel z neba stráž.

Deti hladia do oblôčka, nedočkavé majú očká.

Dobrý strýčku Mikuláš, pre všetkých dosť darov máš? 

 

Nemožno zabudnúť na náš pekný zvyk obdarúvať deti, na sviatok sv. Mikuláša, ktorý v advente pripadá na 6. decembra. I preto sme v našej obci privítali vzácneho hosťa, ktorý počas svojej dlhej púte prišiel pozdraviť aj naše Častkovské deti. Kultúrny dom praskal vo švíkoch, na vzácneho hosťa sa prišlo pozrieť rekordné množstvo detí. Týmto vzácnym hosťom bol Svätý Mikuláš, ktorý pricestoval v sprievode anjela a čertov . Atmosféra po príchode Mikuláša bola výborná a v očiach detí sme vyčítali radosť i strach. Každé dieťa, ktoré si pre Mikuláša pripravilo nejakú básničku, alebo pesničku bolo obdarované sladkou odmenou.

Myslím, že všetci boli spokojní a budúci rok sa znova stretneme na tomto milom podujatí.

 

POĎAKOVANIE

Ďakujem Ti Mikuláš, za tie krásne chvíle,

za darčeky od Teba, za úsmevy milé.

Stretneme sa o rok zas, 

príď Mikuláš medzi nás.