Obchodná verejná súťaž predaj nehnuteľného majetku Častkovce