Obec Častkovce

adresa:

Obec Častkovce

Častkovce 399

916 27 Častkovce

 

 

telefón: 

032/77 95 103
Mgr. Erika Bieliková- evidencia obyvateľstva

                                 správa daní a poplatkov

                                 hotovostná pokladňa

032/77 94 193

Ing. Michaela Hladká- mzdová agenda

                                  overovanie podpisov a listín

                                  predaj stavebných pozemkov

                                  fakturácia

032/77 94 193

Silvia Šišková-           bytový fond

                                  Kultúrny dom

                                  obecná knižnica 
                                  stočné

e-mailobec@castkovce.eu

starostaMgr. Dušan Bublavý - 0905 906 718

 

Pálenica:

telefón: 032/ 779 41 35

 

 

Mgr. Erika Bieliková- samostatný odborný referent

 

Ing. Zuzana Vavrová- ekonómka obce

 

Silvia Šišková- referent obce

 

Vladimír Bublavý- autodoprava a služby

 

Ján Burza- pracovník ČOV a kurič