Odpis vody - oznam

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.

oznamujú občanom, že v dňoch  :

17. 06.2016  t. j.  piatok 

a 20.06.2016 t. j. v pondelok

budú pracovníci  T V K , a .s. vykonávať

odpis vody vodomerov.

Preto Vás žiadame, aby ste im umožnili prístup

k vodomerom.

V prípade neprítomnosti zanechajte odpisy u susedov,

alebo nahláste stav na vodárenskú spoločnosť.