Odpis vody

Vážení občania,

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú, že v dňoch 20. a 21.09.2016 budú pracovníci TVK a.s. vykonávať v našej obci odpis vody. Preto Vás žiadame, aby ste im umožnili prístup k vodomerom.