Oznam o výdaji profylaktík

08.08.2022 08:11

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu ukončenia doby použiteľnosti profylaktík vydávaných v roku 2017, budú od stredy 10.08.2022 v úradných hodinách na obecnom úrade vydávané nové jódové profylaktiká. Tieto môže pre celú domácnosť vyzdvihnúť jedna osoba. Staré profylaktiká je potrebné odovzdať pri preberaní nových. Výdaj bude zahájený v stredu 10.08.2022.