PET fľaše -separovanie

 

Vážení občania !

Obecný úrad Vás vyzýva k separovaniu odpadu do vriec na PET fľaše kde  patria  plastové fľaše farebné a biele, ktoré
pred ich vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím, stlačením.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad..

Ak pracovníci obce zistia, že sa tam nenachádzajú len PET fľaše, nebudú Vám vrecia prevzaté.