POĎAKOVANIE

02.11.2022 08:33

Vážení občania, dovoľte, aby som sa Vám čo najsrdečnejšie poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami, aj s novozvoleným zastupiteľstvom.

Váš starosta Mgr. Dušan Bublavý.