Pomoc pre Ukrajinu

01.03.2022 13:19

Obec Častkovce spúšťa pomoc vojnou postihnutej Ukrajine a jej obyvateľom. Akonáhle bude treba pomôcť potravinami (trvanlivé potraviny) alebo iným materiálom (hygienické potreby, zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci) bude vyhlásená v našej obci verejná zbierka. Nakoľko veľa vecí a potravín už majú charitatívne organizácie naskladnené, je potrebné počkať na ďalšie pokyny. Preto prosíme občanov, ktorí by chceli akýmkoľvek spôsobom pomôcť, aby sa prihlásili na obecnom úrade osobne, telefonicky alebo emailom, kde budú zaradení do databázy pomoci v našej obci. 

Ďakujeme.