Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a .s. oznamujem, že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa :   27.10. 2016 , 28.10.2016,31.10.2016,03.11.2016,09.11.2016,11.11.2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 16:00 hodiny

HLAVNÁ č.224 /ZA