Prevádzka pošty Častkovce

08.04.2016 09:00

Pošta Častkovce oznamuje, že dňa 11.04.2016 t. j .

v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00-09,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.