Prevádzka pošty Častkovce

Pošta Častkovce oznamuje, že dňa 20.05.2016 t. j .

v piatok z prevádzkových príčin

otvorená  od 13,00-14,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Podolie

od 08,00- 16,00 hod.