Slovenská pošta -informácia

06.05.2016 10:48

Slovenská pošta oznamuje občanom podmienky

 a spôsob pre doručovanie zásielky ./viď. príloha/

doručovanie zásielok na adresu.docx (65898)