Štatistický úrad SR oznam

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR, zapojila do realizácie

- zisťovanie o vzdelávaní dospelých /AES  2016/

Zisťovanie sa uskutoční v našej obci:

od 1.júla do 30. novembra 2016 /viď. príloha/

Štatistický úrad SR.pdf (369024)