Upozornenie pre občanov

 

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba a okolia aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

Občania,
- nevypaľujte suché trávnaté porasty!
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
- nefajčite v lesoch!
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené- ohniská!
- pri odchode ohniská dôkladne uhaste!


Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 eur.

Chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým, a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa voči iným a prírode ohľaduplne a zodpovedne.