Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Oznámenie poberateľom prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom - oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,
aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na školský rok 2016/2017 predložili osobne alebo zaslali poštou na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom – oddelenie  hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom, do 07.10.2016.

Tlačivá „potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy“ na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa získate :

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do 07.10.2016 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny týmto občanom prídavok na dieťa (príplatok k prídavku na dieťa) od 1.9.2016 zastaví.