Verejná vyhláška "Návrh zmien a doplnkov č.4 územného plánu obce Častkovce"