Voda

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. oznamuje, že dňa 30.04.2013 od 08.00 do 13.00 hodiny budú pracovať na oprave poruchy na vodovodnom potrubí. Počas týchto prác bude prerušená dodávka vody približne na pol hodiny.