Voľby VÚC 2017

Voľby VÚC 2017 konané dňa 04.11.2017 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK

obec@castkovce.eu