Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Častkovce 157