Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

06.04.2020 10:08