ZÁKAZ FAJČENIA V BYTOVÝCH DOMOCH !!!

Vážení nájomníci,

z dôvodu nedbanlivého uhasenia cigariet dochádza v poslednej dobe v obecných nájomných bytoch k vzniku požiarov. Vedenie obce týmto zakazuje fajčiť v celom objekte bytového domu vrátane balkónov. Vyhradený fajčiarsky priestor je pred vchodom bytového domu.