Zákaz parkovania na chodníkoch

01.03.2024 12:18

Obecný úrad oznamuje, že od 1.10.2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ktorá prináša celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch.

Zákaz parkovania na chodníkoch platí automaticky všade tam, kde nie je parkovanie na chodníku výslovne povolené dopravnou značkou (zvislou aj vodorovnou). Parkovaním na chodníkoch ohrozujete chodcov, hlavne bezpečnosť malých detí.

V súvislosti s touto zmenou by sme chceli upozorniť vodičov, aby dodržiavali zákaz zastavenia a státia tam, kde to zákon prikazuje.

Obec vyzýva občanov, aby vozidlá parkovali vo svojich garážach a upravili vjazdy do dvorov a samotné dvory tak, aby v nich mohli parkovať svoje vozidlá.

Zákon umožňuje, aby obec, v súčinnosti s príslušným oddelením Policajného zboru SR, riešila priestupky uložením pokuty.