Zber, separácia a recyklácia použitých betérií a akumulátorov