Zmena vývozu komunálneho odpadu

Vážení občania, nakoľko nasledujúci vývoz komunálneho odpadu pripadá  vo sviatok na stredu t.j. na 1.1.2020, vývoz celej obce bude realizovaný v termíne vo štvrtok, t.j.  2.1.2020.