ZSE Energia, a.s.

            

ZSE Energia, a.s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava

  OZNAM

 

Vážení spoluobčania v období od     ...2.6.........2016 do    ..10.6.....2016 v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 18:00 hod., budú v našej obci pracovať pracovníci Západoslovenskej energetiky. Náplňou práce je riešenie optimalizácie dodávky energií a nákladov na domácnosť. Pracovník nevyberá žiadne poplatky a je riadne poverený vykonávať túto činnosť. Pracovníci Západoslovenskej energetiky budú riadne označení pracovným preukazom.

Ak uvažujete nad fotovoltickými panelmi, solárnymi kolektormi alebo tepelným čerpadlom pre váš dom s využitím finančného príspevku,  poradia Vám a vybavia všetko za vás.

V prípade záujmu o finančný príspevok kontaktujte pracovníka Západoslovenskej Energetiky na 0850 70 07 70.

Zákaznícka linka: 0850 111 555

Za Západoslovenskú energetiku:

 

Meno a Priezvisko:

Funkcia: Zmluvný predajca ZSE Energia, a.s.,

pracovné označenie:

tel. kontakt:

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

Poštová adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1,

kontakt@zse.sk,  www.zse.sk,

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., č. účtu: 2649000047/1100,

IČO: 36677281 IČ DPH: SK2022249295

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3978/B