Archív článkov

,,Vianočný punč starostu obce´´

Vianoce sú sviatky narodenia Ježiša Krista,  sviatky plné lásky.  Sviatky, keď by si ľudia mali nájsť čas na svojich blízkych,  priatieľov, čas na seba.   Pán starosta so svojou rodinou mysleli na svojich spluobčanov i v tento krásny predvianočný čas. V oddychovej zóne obecného...

Mikuláš 2013

Hore briežkom, dolu briežkom, zapadajú sane sniežkom. Na nich svätý Mikuláš, pri ňom anjel z neba stráž. Deti hľadia do oblôčka, nedočkavé majú očká. Dobrý strýčku Mikuláš pre všetkých dosť darov máš ? Nemožno zabudnúť na náš pekný zvyk obdarúvať deti na sviatok sv. Mikuláša, ktorý...

Stretnutie dôchodcov 2013

V obci Častkovce pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konalo dňa 30. októbra 2013 "Posedenie dôchodcov". O príjemnú atmosféru bolo postarané občerstvením a programom. Otvorenie vykonal starosta obce Mgr. Dušan Bublavý, ktorý sa k prítomným prihovoril milým slovom a poprial im ďalšie roky plné...

Výberové konanie

Obec Častkovce vyhlásila výberové konanie na predloženie cenovej ponuky na projekt "Vykopanie kanála nad IBV a bytovkami". Ďalšie informácie budú poskytnuté na obecnom úrade.

Stretnutie dôchodcov 2012

Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším sa konalo dňa 10.10.2012 v našej obci stretnutie dôchodcov. Starosta obce Bc. Dušan Bublavý slávnostne privítal seniarov svojím príhovorom, z ktorého vyberáme aspoň pár milých slov: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny...

620. výročie obce a hodové dni

Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci a hodových slávností 2012 poctili návštevou našu obec predseda vlády Doc. JUDr. Robert Fico CSc., podpredsedníčka NR SR JUDr. Renáta Zmajkovičová a poslanci NR SR Ing. Jaroslav Baška, JUDr. Anna Vitteková, Ing. Iveta Lišková PhD., Ing....