Archív článkov

Jednota dôchodcov

Pravidelne sa naši dôchodci stretávajú v priestoroch, ktoré majú vyhradené pre svoje účely. Zúčastňujú sa rôznych spoločenských podujatí, ktoré sami organizujú. Jednou z takýchto akcií bola aj oslava životných jubilejí svojich členov. 11J.JPG (115,2 kB) 12J.JPG (97,9 kB) 13J.JPG (101,7 kB) 1J.JPG...

Naši jubilanti

V priebehu roka sa dožijú krásneho jubilea naši spoluobčania. Túto životnú udalosť prežívame spolu s nimi. "Sú to krásne skutočné chvíľe keď človek príde za človekom s jedným želaním vysloviť mu z hĺbky srdca poďakovanie za plodne prežitý život. Pri tejto príležitosti vedenie obce praje jubilantom...

Tradičné stavanie 1. mája

V našej obci Častkovce sa každoročne stavia 1. máj. Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Tento symbol zdobí aj našu malú...

Odovzdávanie sociálnych bytov

Dňa 16.11.2010 obec Častkovce odovzdala II. etapu sociálnych nájomných bytov. Bytové domy sú 11 b.j. a 14 b.j. V bytovke sa nachádzajú 1-izbové, 2-izbové a 3-ibové byty. Bývanie bolo umožnené mladým rodinám s deťmi. DSCF1582.JPG (494,5 kB) DSCF1585.JPG (590,1 kB) DSCF1590.JPG (545,5...

Slávnosť uvítania detí do života

Jednou z akcií, ktoré sa konajú v našej obci je aj Uvítanie detí do života. Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi. Pán starosta poprial deťom a ich rodičom všetko len to najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Rodičia sa zapísali do Pamätnej...

Rekonštrukcia obecných ciest

Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov bola realizovaná v máji v roku 2010. Stavebné práce vykonali Cesty Nitra, a.s. Trenčín. Projekt bol realizovaný v rámci "Programu rozvoja vidieka SR".