Novinky

Prerušenie distribúcie elektriny-oboznámenie verejnosti

27.05.2024 12:51

Wellness Trenčianske Teplice

27.05.2024 08:28

Pozvánka na OZ 29.05.2024

27.05.2024 08:27

Prerušenie distribúcie elektriny-oboznámenie verejnosti

16.05.2024 08:43

Deň matiek 2024

07.05.2024 09:49

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta zo dňa 6.4.2024

08.04.2024 11:39

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta zo dňa 6.4.2024.pdf (373781)

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta zo dňa 23.3.2024

25.03.2024 08:10

Okrsková zápisnica pre voľbu prezidenta 1. kolo.pdf (436650)

Pozvánka na OZ 20.3.2024

14.03.2024 14:47

Zákaz parkovania na chodníkoch

01.03.2024 12:18

Obecný úrad oznamuje, že od 1.10.2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, ktorá prináša celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch.

Zákaz parkovania na chodníkoch platí automaticky všade tam, kde nie je parkovanie na chodníku výslovne povolené dopravnou značkou (zvislou aj vodorovnou). Parkovaním na chodníkoch ohrozujete chodcov, hlavne bezpečnosť malých detí.

V súvislosti s touto zmenou by sme chceli upozorniť vodičov, aby dodržiavali zákaz zastavenia a státia tam, kde to zákon prikazuje.

Obec vyzýva občanov, aby vozidlá parkovali vo svojich garážach a upravili vjazdy do dvorov a samotné dvory tak, aby v nich mohli parkovať svoje vozidlá.

Zákon umožňuje, aby obec, v súčinnosti s príslušným oddelením Policajného zboru SR, riešila priestupky uložením pokuty.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Častkovce 157

13.02.2024 15:48

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Častkovce 157.pdf (447240)

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>