Novinky

Súťaže ZŠ s MŠ

20.06.2023 12:40

V školskom roku 2022/2023 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Ypsilon, ktorá bola zameraná na slovenský jazyk a žiaci si preskúšali svoje znalosti z gramatiky a literatúry. Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:

3.ročník:

Viktória Masárová, Laura Izakovičová, Hanka Zemanová, Richard Blaho

4. ročník

Alexandra Plichtová, Matej Jambor, Ria Kirchnerová,

Zároveň sa naša škola umiestnila na 15. mieste zo všetkých škôl, ktoré sa súťaže zúčastnili.  

V marci 2023 sa žiaci zúčastnili matematickej súťaže Klokan, kde si mohli preveriť svoje vedomosti z matematiky a logiky. Súťaže sa zúčastnili títo žiaci:

1.ročník:

Ema Ivaničová, Tomáš Chramazda, Filip Čechvala, Marek Palcút, Leon Ondrejka

2. ročník:

Pavol Peťovský, Daniela Draškovičová, Simona Plichtová, Adam Pastorek

3. ročník:

Hanka Zemanová, Nicol Gréková, Viktória Masárová, Gregor Halan, Richard Blaho

4. ročník:

Jakub Palcút, Ria Kirchnerová, Alexandra Plichtová, Matej Jambor.

Úspešným riešiteľom Klokana sa stala: Viktória Masárová – 3. ročník

V apríli 2023 sa deti zo škôlky zúčastnili výtvarnej súťaže “O najkrajšiu jahôdku“ a žiaci základnej školy sa zúčastnili literárnej súťaže, mali vymyslieť slogan „Zdravé ovocie, chutné ovocie“. Vyhlasovateľom súťaže bola firma Plantex Veselé pri Piešťanoch.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme veľa elánu do ďalšieho súťaženia v školskom roku 2023/2024.

 

Voľby do NR SR

12.06.2023 13:15

Informácie pre voliča NR SR 2023.pdf (142054)

Určenie zapisovateľa.pdf (40010)

Volebný okrsok.pdf (42343)

Pozvánka na OZ

25.05.2023 10:35

Deň matiek 2023

26.04.2023 14:41

Bezplatná právna pomoc

30.03.2023 13:59

Krúžok šitia

27.03.2023 14:58

Oznámenie o spôsobe zberu triedených zložiek od 1.4.2023

21.03.2023 07:51

PAPIER:

- rodinné domy 120 l MODRÉ vrecia

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY+OBALY Z KOVOV+VKM:

- rodinné domy ŽLTÉ 120 l vrecia

SKLO:

- bez zmeny 1100 l kontajnery

Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, obalov z kovov a vkm.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

16.03.2023 12:37

Deň vody

15.03.2023 11:07

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ Častkovce

06.03.2023 11:14

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky ZŠ s MŠ.pdf (702543)

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>