Novinky

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

18.12.2020 12:57

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.pdf (577116)

Oznámenie o začatí stavebného konania

18.12.2020 12:49

Oznámenie o začatí stavebného konania_Častkovce IV.etapa IBV 03-prístupová komunikácia a spevnené plochy.pdf (135350)

Oznámenie o začatí stavebného konania

18.12.2020 12:46

Oznámenie o začatí stavebného konania_Častkovce IV.etapa IBV03-4 bytové domy.pdf (603229)

Pozvánka

17.12.2020 11:53

Výzva-Lesy SR

17.12.2020 07:53

Výzva Lesy SR.pdf (1500794)

Zber plastov

25.11.2020 13:59

Vyzývame majiteľov nehnuteľností na 3. a 4. ulici IBV, aby dnes vyložili vrecia s plastami k nádobám na tuhý komunálny odpad pri bytovkách z dôvodu, že zberové motorové vozidlo sa zajtra k ich domom nedostane.

Oznam

24.11.2020 12:13

Obec Častkovce oznamuje svojím obyvateľom a návštevníkom obce, že z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu, sa v roku 2020 nebudú konať obecné akcie - Mikuláš a Vianočný punč starostu obce.

Predaj motorového vozidla Multicar M25

19.11.2020 09:11

Výzva-Západoslovenská distribučná

11.11.2020 09:34

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

06.11.2020 11:49

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“.  Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>