Novinky

Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Oznámenie poberateľom prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom - oddelenie štátnych sociálnych dávok oznamuje občanom, ktorí poberajú prídavok na dieťa,
aby potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa, na školský rok 2016/2017 predložili osobne alebo zaslali poštou na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom – oddelenie  hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom, do 07.10.2016.

Tlačivá „potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy“ na účely preukázania nároku na prídavok na dieťa získate :

V prípade nepredloženia uvedeného potvrdenia do 07.10.2016 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny týmto občanom prídavok na dieťa (príplatok k prídavku na dieťa) od 1.9.2016 zastaví.                                                                                                                                                                             

Identifikácia a registrácia koňovitých zvierat

   Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že v súvislosti  s Vyhláškou č. 16/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat, je každý držiteľ koňovitých zvierat (aj jedného kusa) povinný zaregistrovať chov koňovitých zvierat na tlačive registrácie chovu  (ktorého vzor si možno stiahnuť na internete plemenárskych služieb SR alebo osobne vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v NMnV.

Na základe schváleného tlačiva Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou centrálna evidencia hospodárskych zvierat pridelí každému žiadateľovi registračné číslo farmy.

Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa zabezpečí držiteľ do 14 dní od vydania pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa (vzor hlásenia je uvedený na plemenárskej stránke) zaslaním tohoto hlásenia do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.
 

 

Prevádzka pošty Častkovce

Pošta Častkovce

oznamuje, že dňa 05.09.2016

t. j . v pondelok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00- 9,00 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Vývoz komunálneho odpadu

Vážení občania,

dňa  1.9.2016 t. j. vo štvrtok,  sa v našej obci uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Vývoz sa uskutoční podľa plánovaného harmonogramu vývozu.

 

Upchaté potrubie- výzva pre občanov

Vážení občania

Obecný úrad Častkovce upozorňuje občanov,

aby nehádzali do kanalizácie nečistoty ,

ktoré tam nepatria napríklad rôzne handry, plasty,

veľké predmet upchávajúce potrubia.                                                                                                                

Tým sa   zvyšujú náklady na údržbu a prevádzku čističky .

Po zistení vinníka bude obec finančné prostriedky vymáhať

od danej osoby, ktorá spôsobila upchatie kanalizácie. 

Prevádzka pošty Častkovce

Pošta Častkovce

oznamuje, že dňa 19.07.2016

t. j . v utorok z prevádzkových príčin

otvorená  od 07,00-10,30 hod.

Najbližšia otvorená pošta Čachtice

od 07,30- 16,00 hod.

Cyklistická návšteva z TSK

Dnes poctil obec Častkovce cyklistickou návštevou pán predseda TSK Jaroslav Baška s jeho kolegami. Pridal sa k nim aj náš pán starosta.