Novinky

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko "Detský sen"

7089-Vyzva-na-prekladanie-ponuk-detske-ihrisko.pdf (335183)

00 PROJEKT DI.pdf (377316)
01 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY.pdf (65939)
02 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA.pdf (4270817)
03 3D POHĽADY.pdf (479959)
Príloha č. 1 kritéria.pdf (62580)
Príloha č. 4 Výkaz výmer.xlsx (11835)
Príloha č.2 Zmluva o dielo.pdf (891310)
Príloha č.3 Použité materiály.pdf (104841)
TL 01.pdf (706683)
TL 02.pdf (186857)
TL 03.pdf (289066)
TL 04.pdf (370102)
TL 05.pdf (387796)
TL 06.pdf (208120)
 

ZÁKAZ FAJČENIA V BYTOVÝCH DOMOCH !!!

Vážení nájomníci,

z dôvodu nedbanlivého uhasenia cigariet dochádza v poslednej dobe v obecných nájomných bytoch k vzniku požiarov. Vedenie obce týmto zakazuje fajčiť v celom objekte bytového domu vrátane balkónov. Vyhradený fajčiarsky priestor je pred vchodom bytového domu.