Novinky

Mobilné odberové miesto

30.09.2021 09:10

Pozvánka na OZ

16.09.2021 11:12

Hody 2021

09.09.2021 14:06

Akciu podporili:

 

Predpredaj vstupeniek za 8 eur na obecnom úrade.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

19.08.2021 11:19

V najbližších dňoch budú v našej obci do každej domácnosti dodané malé kybliky s vekom, ktoré budú slúžiť na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Občania po ich naplnení môžu vysypať tieto nádoby do označených zberných kontajnerov v obci umiestnených od 15.09.2021 pri bytovke s.č. 440,442,551,557, rodinnom dome s.č. 133 a pri SAJA bare. Medzi tento odpad patrí: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo,...

Charitatívny beh na Bezovci

06.08.2021 08:03

Zvolanie zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav

19.07.2021 07:04

Úprava pracovnej doby v mesiacoch júl, august

07.07.2021 14:24

Video Častkovce

07.07.2021 09:28

https://drive.google.com/file/d/1f8OF97GnSqPeKbC4F5SogbSuepC-Y3m6/view

 

Topfest - časový harmonogram

24.06.2021 13:54

TOPFEST 2021 Časový harmonogram.pdf (113988)

Triedený zber-termín odvozu 2. polrok 2021

22.06.2021 14:29

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>