Novinky

MIKULÁŠ 2018

Vážení občania, srdečne Vás pozývame so svojimi detičkami na slávnostné uvítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2018 o 17:00 hodine v miestnom kultúrnom dome.

Výsledky komunálnych volieb 2018

Por.
číslo
Meno a priezvisko poslanca Politická strana Počet platných hlasov
1 Peter Žinčík SMER-sociálna domokracia 303
2 Ing. Miroslav Čechvala SMER-sociálna domokracia 302
3 Peter Halienka SMER-sociálna domokracia 298
4 Pavel Ondrejka SMER-sociálna domokracia 271
5 Ivan Pisca SMER-sociálna domokracia 271
6 Ing. Pavol Žiška SMER-sociálna domokracia 262
7 Milan Augustín SMER-sociálna domokracia 254
8 Rudolf Kováčik SMER-sociálna domokracia 247
9 Jozef Slimák SMER-sociálna domokracia 245

Za starostu obce bol zvolený Mgr. Dušan Bublavý, politická strana SMER-sociálna demokracia s počtom platných hlasov 481.

Výzva na predkladanie ponúk - Detské ihrisko "Detský sen"

7089-Vyzva-na-prekladanie-ponuk-detske-ihrisko.pdf (335183)

00 PROJEKT DI.pdf (377316)
01 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY.pdf (65939)
02 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA.pdf (4270817)
03 3D POHĽADY.pdf (479959)
Príloha č. 1 kritéria.pdf (62580)
Príloha č. 4 Výkaz výmer.xlsx (11835)
Príloha č.2 Zmluva o dielo.pdf (891310)
Príloha č.3 Použité materiály.pdf (104841)
TL 01.pdf (706683)
TL 02.pdf (186857)
TL 03.pdf (289066)
TL 04.pdf (370102)
TL 05.pdf (387796)
TL 06.pdf (208120)