Novinky

Pomoc občanov pri odhalení páchateľa

Vážení občania, nakoľko dochádza k ničeniu obecného majetku a ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia občanov na spojovacích chodníkoch Častkovce-Podolie a Častkovce-Čachtice spôsobom, že neznáma osoba rozhŕňa kamene z priestoru medzi komunikáciou a chodníkmi na spojovací chodník, vedenie obce Vás žiada o súčinnosť pri odhalení páchateľa. Ak má niektorý z Vás vedomosť o tom, kto tento priestupok pácha, prosíme o jeho nahlásenie obecnému úradu.

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 17.marca 2017 od 11:30 do 13:30 hod. bez dodávky elektrickej energie Hradská vrátane bytoviek, nového sídliska a sídliska pri pálenici. Dňa 22. marca 2017 v čase od 08:00 do 15:00 hod. bude bez dodávky elektrickej energie celá obec.

Odpis vody

 

Vážení občania,

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú, že v dňoch 4. a 5.1.2017 budú pracovníci TVK a.s. vykonávať v našej obci odpis vody. Preto Vás žiadame, aby ste im umožnili prístup k vodomerom.

ZMENA vývozu komunálneho odpadu od 1.1.2017

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že od 01.01.2017 dochádza k zmene vývozu komunálneho odpadu. Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každú druhú stredu. Najbližší zber komunálneho odpadu bude túto stredu t.j. 04.01.2017.

 

Vianočný punč

Milí spoluobčania, pri príležitosti blížiaciach sa vianočných sviatkov Vás čo najsrdečnejšie pozývame na "Vianočný punč starostu obce", ktorý sa bude podávať v sobotu, 17.12.2016 o 15:00 hod. v priestoroch obecnej tržnice. Príďte si vychutnať pohodovú vianočnú atmosféru v kruhu priateľov a známych. Pripravený bude pre Vás vianočný punč, varené vínko, čaj, koláčiky, chlieb s masťou, kačacím tukom a samozrejme nebude chýbať chutný gulášik a vianočná kapustnica. Tešíme sa na Vás!

Mikuláš 2016

Vážení občania,

srdečne Vás pozývame so svojimi detičkami na slávnostné privítanie Mikuláša, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2016 o 16:30 hodine v miestnom kultúrnom dome.

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a .s. oznamujem, že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude naša obec bez dodávky elektriny dňa :   27.10. 2016 , 28.10.2016,31.10.2016,03.11.2016,09.11.2016,11.11.2016

a to nasledovne  :

v čase od 08:00 do 16:00 hodiny

HLAVNÁ č.224 /ZA

 

PET fľaše -separovanie

 

Vážení občania !

Obecný úrad Vás vyzýva k separovaniu odpadu do vriec na PET fľaše kde  patria  plastové fľaše farebné a biele, ktoré
pred ich vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím, stlačením.

Nevkladajte!
PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad..

Ak pracovníci obce zistia, že sa tam nenachádzajú len PET fľaše, nebudú Vám vrecia prevzaté.