Novinky

Voľby 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.

obec@castkovce.eu

Mikuláš

Tak ako každý rok, tak i tento k nám opäť zavíta Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

Slávnostné privítanie bude 05.12.2015 o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Častkovciach.

Tešíme sa na vás!

Lekárska starostlivosť

Na Obecnom úrade v Častkovciach- v zdravotnom stredisku bude každú stredu o 13.00 hod. ordinovať MUDr. Zuzana Durdíková.